Kế hoạch công tác tháng năm 2018-2019

Chủ nhật - 07/10/2018 22:18
           CÔNG ĐOÀN

Trường THCS Sài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 8/ 2018


 
 
 
 
********
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1 -  Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo CV 108/ LĐLĐ về thực hiện may áo đồng phục nhận diện công đoàn; Kế hoạch phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020.
- Nhắc nhở CĐV nghiêm túc chấp hành Quy tắc ứng xử nơi công sở ngay từ đầu năm học: đeo thẻ CC,VC; nghiêm chỉnh chấp hành luật GT, Quy chế làm việc.
- Thu bài thi Tìm hiểu BLHS 2015 đối với toàn thể CBVCNLĐ trong nhà trường, chọn 10 bài có chất lương gửi LĐLĐ.
- Tuyên truyền, nhắc nhở CĐV chú trọng nề nếp chuyên môn, giờ giấc ngay từ đầu năm học.
2
 • Phối hợp cùng nhà trường làm tốt cho công tác chuẩn bị khai giảng.
 • Tiếp tục động viên thăm hỏi người thân CĐV ốm đau kịp thời
  * Nhiệm vụ trọng tâm
 
 1. Tuyên truyền, động viên CĐV-GV thực hiện tốt nề nếp, pháp quy chuyên môn ngay từ những ngày đầu năm học.
 2. Hoàn thiện hồ sơ công đoàn đầu nhiệm kì.
(3) Chuẩn bị tốt cho lê Khai giảng năm học 2018-2019
                                Sài Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2018
                                                       TMBCHCĐ
                                         
                                                       Phan Thị Hoàn
 
          BCH CÔNG ĐOÀN

Trường THCS Sài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 9/2018


 

 
 
 
 
Sài Sơn, ngày 4 tháng 9 năm 2018
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1-2 - Họp BCH định kì, xây dựng KH công đoàn tháng
- Phối hợp chuẩn bị tốt cho ngày Khai giảng năm học.
- Thống nhất , làm tốt công tác thăm hỏi, chế độ chính sách cho CĐV:
+Tặng quà cho con em CĐV có thành tích học tập xuất sắc và thi đỗ ĐH.
+ tặng quà cho con em CĐV nhân dịp tết Trung thu.
- Đánh giá chất lượng những bài thi CĐV đã tham gia ( Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự 2015) và báo cáo trước cuộc họp hội đồng.
- Triển khai các CV, HD chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ công đoàn, về tổ chức HN CC-VC-NLĐ 2018-2019
3 - Họp, thống nhất kế hoạch thanh tra đầu năm học với Trưởng ban TTND.
- Phối hợp tổ chuyên môn lấy ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất trong Hội nghị CC-VC-NLĐ.
4 - Chủ tịch CĐ tham gia Hội nghị góp ý bản Báo cáo Tự đánh giá của nhà trường  và Kế hoạch của Đoàn KĐCL nhà trường trong đợt KĐCL.
- Phối hợp đánh giá hàng tháng CB-GV-NV-NLĐ
- Đánh giá công tác hoạt động Công đoàn tháng 9, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 10. 
  * Nhiệm vụ trọng tâm
 
 1. Chuẩn bị cho ngày Khai giảng năm học chu đáo.
 2. Chuẩn bị tốt cho Hội nghị CC-VC-NLĐ năm học 2018-2019
 3. Phối hợp chuẩn bị tốt cho công tác đón đoàn KĐCL
(4) Làm tốt công tác chăm sóc con em CĐV dịp Tết Trung thu.    
                              
                                                       TM- BCHCĐ

                                        

                                                        Phan Thị Hoàn
          BCH CÔNG ĐOÀN

Trường THCS Sài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 10/2018


 

 
 
 
 
Sài Sơn, ngày 5 tháng 10 năm 2018
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1-2 - Họp BCH định kì
- Làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.
- Hoàn thiện hồ sơ Hội nghị CC-VC-NLĐ
- Lấy danh sách đk thi đua từ các tổ chuyên môn và VP để báo cáo và lưu trữ
- Bám sát kế hoạch thi GVDG cấp trường để cùng bên CM tháo gỡ khó khăn, động viên kịp thời các GV tham gia.
- Chuẩn bị đón đoàn KĐCL về khảo sát thực tế tại nhà trường vào 13/10
3 - Phối hợp với nhà trường, bộ phận chuyên môn để tổ chức hoạt động nữ công chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
4 - Phối hợp đánh giá hàng tháng CB-GV-NV-NLĐ
- Đánh giá công tác hoạt động Công đoàn tháng 10, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 11. 
  * Nhiệm vụ trọng tâm
 
 1. Phối hợp chuẩn bị tốt cho công tác đón đoàn KĐCL khảo sát thực tế nhà trường
 2.  Hoàn thiện hồ sơ  THI ĐUA trong năm học.
     (3) Tổ chức chào mừng  ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.
                               
                                                       TM- BCHCĐ

                                        

 
                                                       Phan Thị Hoàn

 
           BCH CÔNG ĐOÀN

Trường THCS Sài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 11/2018


 
*************************
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1 - Họp BCH định kì
- Thông qua định mức thu chi quỹ công đoàn và thăm hỏi trong CĐ.
- Động viên GV tham gia thi đấu TTTT cấp cụm ( ngày 3.11)
- Phối hợp với BGH, tổ chuyên môn làm tốt công tác động viên Gv đi thi GVG các môn Lịch sử, Ngữ văn, GDCD ( 6.11)
- Làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.
- Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
2 -  Phối hợp với BGH, tổ chuyên môn làm tốt công tác động viên Gv đi thi chung kết GVG các môn Lịch sử, Ngữ văn ( 13.11)
- Rút kinh nghiệm trong BCH và Công đoàn về tổ chức động viên cổ vũ GV tham gia thi TDTT cấp cụm.
- Nắm bắt tình hình và phối hợp cùng nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội trong tổ chức thi Văn nghệ cho học sinh các lớp nhân dịp kỉ niệm 20.11
 
3 - Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt công tác thăm hỏi các cựu giáo chức của nhà trường và địa phương nhân dịp ngày NGVN cũng như tổ chức  kỉ niệm 20/11/2017 thật ý nghĩa, trang trọng, thiết thực.
4 - Đánh giá công tác hoạt động Công đoàn tháng 11, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 12. 
  * Nhiệm vụ trọng tâm
 
 1. Tuyên truyền, động viên thúc đẩy CĐV-GV thi đua đổi mới phương pháp trong dạy học và kiểm tra đánh giá, trong thi GVDG trong tháng 11..
(2) Tổ chức chào mừng  ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
                                Sài Sơn, ngày 3 tháng 11 năm 2017
                                                       TMBCHCĐ

                                         
                                                       Phan Thị Hoàn


 
 
           CÔNG ĐOÀN

Trường THCSSài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 12/2017


 * Nhiệm vụ cụ thể
 
Nội dung:
- Tổng kết tháng 11
- Tổ chức thăm hỏi các CĐV sinh con, ốm đau;
-  Tuyên truyền về Đại hội công đoàn, chuẩn bị in băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai  nhiệm kì 2018-2023;
- Rà soát, cung cấp thông tin về đối tượng CB, GV, NV là các chiến sĩ công tác tại đào Trường Sa, Hoàng Sa theo công văn của công đoàn GD..
- Đăng kí thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 gửi Công đoàn giáo dục.
- Sơ kết hoạt động công đoàn cùng nhà trường;
- Tổ chức chia tay GV nghỉ hưu theo chế độ và GV chuyển trường
- Phối hợp cùng nhà trường sơ kết kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong HKI năm học 2017-2018
 
* Nhiệm vụ trọng tâm
 
(1) Tuyên truyền về Đại hội công đoàn, chuẩn bị in băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai  nhiệm kì 2018-2023;
(2) Phối hợp cùng nhà trường sơ kết kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong HKI năm học 2017-2018


                                                       Sài Sơn, ngày 5/12/2017
                                                       TMBCHCĐ                                            Phan Thị Hoàn 
           CÔNG ĐOÀN

Trường THCSSài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 1/2018


 

 
 
 


*************************
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1,2
 
- Họp BCH định kì
- Quyết toàn quỹ công đoàn quý 3+4 năm 2017
- Triển khai nhiệm vụ HKII
- Nắm bắt số lượng đối tượng GV  hợp đồng dạy học tại trường.
3,4
 • Mua sổ sách công đoàn
 • Tổ chức thăm hỏi CĐV, thân nhân CĐV ốm đau
 • Động viên giáo viên chuẩn bị tham gia thi CNTT cấp cụm và GVDG thi cấp Thành phố.
 • Tuyên truyền vận động và lập danh sách CB, GV, NV tham gia hiến máu tình nguyện.
 • Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức thực hiện chỉ đạo  thực hiện Kế hoạch Vệ sinh an toàn lao động, Vệ sinh lao động của UBND huyện Quốc Oai.
 • Tuyên truyền thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường
 • Lập danh sách GV, CNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để LĐLĐ trao quà nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018
* Nhiệm vụ trọng tâm
 
(1) Động viên giáo viên chuẩn bị tham gia thi CNTT cấp cụm và GVDG thi cấp Thành phố
(2) Lập danh sách GV, CNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để LĐLĐ trao quà nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.
                                                       Sài Sơn, ngày 5/1/2018
                                                       TMBCHCĐ                                            Phan Thị Hoàn 
CÔNG ĐOÀN

Trường THCSSài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 2/2018


*************************
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1,2
 
- Họp BCH định kì
- Vận động giáo viên, nhân viên tích cực tham gia ngày Hội “Vòng tay nhân ái” gây quỹ từ thiện cho hs khó khăn, hs nghèo trong trường
- Góp ý kiến về việc thăm hỏi hs khó khăn, hs nghèo dịp tết Mậu Tuất 2018.
- Động viên giáo viên thi GVDG cấp thành phố
- Góp ý về tình hình thực hiện quy chế của CB, GV, NV trong nhà trường để phối hợp phục vụ đánh giá thi đua cuối năm
- Lập danh sách hỗ trợ CB, GV, NV quà Tết.
 
3,4
 • Cùng với nhà trường, tổ chuyên môn động viên GV duy trì tốt  nền nếp dạy học trước và sau dịp nghỉ Tết.
 • Phối hợp tổ chức du xuân đầu năm cho CB, GV, NV sau dịp Tết.
 • Động  viên Giáo viên dạy các đội tuyển phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Nhiệm vụ trọng tâm
 
(1)  Vận động giáo viên, nhân viên tích cực tham gia ngày Hội “Vòng tay nhân ái” gây quỹ từ thiện cho hs khó khăn, hs nghèo trong trường
(2) Động viên giáo viên thi GVDG cấp thành phố
(3) Phối hợp tổ chức du xuân đầu năm cho CB, GV, NV  sau dịp Tết.
(4) Động  viên Giáo viên dạy các đội tuyển phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
                                                       Sài Sơn, ngày 5/2/2018
                                                       TMBCHCĐ                                                           Phan Thị Hoàn


 
CÔNG ĐOÀN

Trường THCSSài Sơn
KÕ HO¹CH C¤NG T¸C
                   Tháng 3/2018


*************************
* Nhiệm vụ cụ thể
 
TUẦN CÔNG VIỆC
1,2
 
- Họp BCH định kì  triển khai kế hoạch của LĐLĐ huyện về hoạt động  tổ chức kỉ niệm chào mừng 8/3 và các hoạt động tuyên truyền khác: “Người Vn ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Giáo dục pháp luật, ủng hộ quỹ Vì Hoàng Sa, Trường Sa.
- Tổ chức hoạt động 8/3
- Rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động du xuân đầu năm
- Động viên giáo viên tham gia dạy đội tuyển cấp trường ôn tập cho hs đạt hiệu quả 
- Góp ý về tình hình thực hiện quy chế của CB, GV, NV trong nhà trường để phối hợp phục vụ đánh giá thi đua cuối năm
- Nắm bắt kế hoạch thẩm dịnh GV đăng kí CSTĐ  và danh sách GV đủ đk đăng kí danh hiệu thi đua.
- Thăm hỏi hiếu hỉ kịp thời.
 
3,4
 • Cùng với nhà trường, tổ chuyên môn động viên GV duy trì tốt  nền nếp dạy học trước và sau.
 • Động  viên Giáo viên tập trung cho nhiệm vụ dạy học và chuẩn bị cho kì thi cuối năm
* Nhiệm vụ trọng tâm
 
(1) Động viên giáo viên tham gia dạy đội tuyển cấp trường ôn tập cho hs đạt hiệu quả 
(2) Góp ý về tình hình thực hiện quy chế của CB, GV, NV trong nhà trường để phối hợp phục vụ đánh giá thi đua cuối năm
(3) Nắm bắt kế hoạch thẩm dịnh GV đăng kí CSTĐ  và danh sách GV đủ đk đăng kí danh hiệu thi đua.
 
                                                       Sài Sơn, ngày 2/3/2018
                                                       TMBCHCĐ                                                           Phan Thị Hoàn 
 
Tháng  Nội dung công việc
8/2013 -Tổ chức học tập NGTW cho CBGV
- Xây dựng báo cáo tổng kết  công đoàn năm học 2014 – 2015 và phương hướng năm học mới 2015 -2016
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tổ chức đội văn nghệ để tham gia tập luyện thi tiếng hát thầy và trò và phục vụ khai giảng
- Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới
- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...
- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên
9/2013 - Tổ chức chia tay 3 đ/c về hưu ( Bích; Năm, Sơn)
- Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm học mới cho các công đoàn viên, tuyên truyền Luật công đoàn và Luật lao động sửa đổi tới CB,GV,NV ....
- Tổ chức họp BCH CĐ xây dựng kế hoạch năm học
_ Cùng BGH nhà trường chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ -viên chức
-Vận động CĐV tham gia ủng họ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn
 - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,..
-_ Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường
- Chuẩn bị hội nghị CNVC đầu năm học2015-2016
- Cho CĐV tìm hiểu an toàn giao thông
10/2013 - Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.
_Động viên các tổ ,cá nhân đăng ký thi đua năm học
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày 20/10 và ngày  NGVN 20/11
. Động viên GV tham gia thao giảng đạt kết quả cao.
_Động viên công đoàn viên làm tốt hoạt động nhân đạo
11/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Thường xuyên chăm lo dến ĐSCB _GV .
- Động viên các CĐV thi GVDG
12/2013 - Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động 
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động thi đua mừng ngày 22/12
Phối hợp tổ chức thi GVG cấp huyện
-.Tham gia thi cầu lông cấp Huyện
1/2014 -Tổ sơ kết. kỳ 1 ,triển khai nhiệm vụ kỳ 2
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm
- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ
-Lập danh sách CB,GV _NV khó khăn đặc biệt đề nghị các cấp tặng quà
 2/2014 - Phát động thi đua năm 2016 :Mừng Đảng-Mừng xuân  -Mừng Thủ đô đổi mới
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
_Chăm lo ĐSCB,GV _NV
3/2014 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8-3
_Bồi dưỡng công đoàn viên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
_Vận độngCB,GV –NV tự học tự bồi dưỡng
4/2014 -Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng 
 _ Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì,.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Động viên các công đoàn viên bám sát chỉ tiêu đã đăng ký để có kế hoạch bì dưỡng HS
_ Triển khai viết SKKN
5/2014 - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng ,
- Tổ chức Bế giảng năm học.
Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-Tổng kết bình xét thi đua.
6/2014 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
- Tổ chức cho CBGVNV đi thăm quan hè
7/2014 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

                                                          Sài Sơn, ngày 20 tháng 9  năm 2015
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        

                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Hoa
                                     


  Năm học 2013-2014
                         KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
                                                                 
 
Tháng  Nội dung công việc
8/2013 -Tổ chức học tập NGTW cho CBGV
- Xây dựng báo cáo tổng kết  công đoàn năm học 2012 – 2013 và phương hướng năm học mới 2013 -2014
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tổ chức đội văn nghệ để tham gia tập luyện thi tiếng hát thầy và trò và phục vụ khai giảng
- Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới
- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...
- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên
9/2013 - Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm học mới cho các công đoàn viên, tuyên truyền Luật công đoàn và Luật lao động sửa đổi tới CB,GV,NV ....
- Tổ chức họp BCH CĐ xây dựng kế hoạch năm học
_ Cùng BGH nhà trường chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ -viên chức
 - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,..
-_ Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường
- Chuẩn bị hội nghị CNVC đầu năm học2013-2014
10/2013 - Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.
_Động viên các tổ ,cá nhân đăng ký thi đua năm học
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11
. Động viên GV tham gia thao giảng đạt kết quả cao.
_Động viên công đoàn viên làm tốt hoạt động nhân đạo
 
11/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Thường xuyên chăm lo dến ĐSCB _GV .
 • Động viên CBGV tham gia TGVG môn Hoá Sử ,GDCD.
 • Cùng BGH nhà trường tổ chức tốt cuộc thi cầu lông, bóng bàn.
12/2013 - Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động 
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động thi đua mừng ngày 22/12
Phối hợp tổ chức thi GVG cấp huyện
-.Tham gia thi cầu lông, bóng bàn cấp Huyện
1/2014 -Tổng sơ kết. kỳ 1 ,triển khai nhiệm vụ kỳ 2
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm
- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ
-Lập danh sách CB,GV _NV khó khăn đặc biệt đề nghị các cấp tặng quà
 2/2014 - Phát động thi đua năm 2014 :Mừng Đảng-Mừng xuân  -Mừng Thủ đô đổi mới
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
_Chăm lo ĐSCB,GV _NV
3/2014 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8-3
_Bòi dưỡng công đoàn viên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
_Vận độngCB,GV –NV tự học tự bồi dưỡng
 
4/2014 -Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng 
 _ Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì,.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Động viên các công đoàn viên bám sát chỉ tiêu đã đăng ký để có kế hoạch bì dưỡng HS
_ Triển khai viết SKKN
5/2014 - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng , nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.
- Tổ chức Bế giảng năm học.
Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-Tổng kết bình xét thi đua.
6/2014 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
7/2014 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

                                                          Sài Sơn, ngày 25 tháng 10  năm 2013
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        

                                                                         Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Năm học 2014-2015

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
                                                                 
 
Tháng  Nội dung công việc
8/2013 -Tổ chức học tập NGTW cho CBGV
- Xây dựng báo cáo tổng kết  công đoàn năm học 2013 – 2014 và phương hướng năm học mới 2014 -2015
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tổ chức đội văn nghệ để tham gia tập luyện thi tiếng hát thầy và trò và phục vụ khai giảng
- Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới và khánh thành trường
- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...
- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên
9/2013 - Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm học mới cho các công đoàn viên, tuyên truyền Luật công đoàn và Luật lao động sửa đổi tới CB,GV,NV ....
- Tổ chức họp BCH CĐ xây dựng kế hoạch năm học
_ Cùng BGH nhà trường chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ -viên chức
 - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,..
-_ Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường
- Chuẩn bị hội nghị CNVC đầu năm học2014-2015
10/2013 - Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.
_Động viên các tổ ,cá nhân đăng ký thi đua năm học
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11
. Động viên GV tham gia thao giảng đạt kết quả cao.
_Động viên công đoàn viên làm tốt hoạt động nhân đạo
11/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Thường xuyên chăm lo dến ĐSCB _GV .
 • Động viên CBGV tham gia TGVG môn Hoá Sử ,GDCD.
 • Cùng BGH nhà trường tổ chức tốt cuộc thi cầu lông.
12/2013 - Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động 
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động thi đua mừng ngày 22/12
Phối hợp tổ chức thi GVG cấp huyện
-.Tham gia thi cầu lông cấp Huyện
1/2014 -Tổ sơ kết. kỳ 1 ,triển khai nhiệm vụ kỳ 2
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm
- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ
-Lập danh sách CB,GV _NV khó khăn đặc biệt đề nghị các cấp tặng quà
 2/2014 - Phát động thi đua năm 2015 :Mừng Đảng-Mừng xuân  -Mừng Thủ đô đổi mới
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
_Chăm lo ĐSCB,GV _NV
3/2014 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8-3
_Bồi dưỡng công đoàn viên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
_Vận độngCB,GV –NV tự học tự bồi dưỡng
4/2014 -Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng 
 _ Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì,.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Động viên các công đoàn viên bám sát chỉ tiêu đã đăng ký để có kế hoạch bì dưỡng HS
_ Triển khai viết SKKN
5/2014 - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng , nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.
- Tổ chức Bế giảng năm học.
Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-Tổng kết bình xét thi đua.
6/2014 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
7/2014 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

                                                          Sài Sơn, ngày 25 tháng 10  năm 2014
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        

                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Hoa
                                      


  Năm học 2013-2014
                         KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
                                                                 
 
Tháng  Nội dung công việc
8/2013 -Tổ chức học tập NGTW cho CBGV
- Xây dựng báo cáo tổng kết  công đoàn năm học 2012 – 2013 và phương hướng năm học mới 2013 -2014
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tổ chức đội văn nghệ để tham gia tập luyện thi tiếng hát thầy và trò và phục vụ khai giảng
- Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới
- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...
- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên
9/2013 - Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm học mới cho các công đoàn viên, tuyên truyền Luật công đoàn và Luật lao động sửa đổi tới CB,GV,NV ....
- Tổ chức họp BCH CĐ xây dựng kế hoạch năm học
_ Cùng BGH nhà trường chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ -viên chức
 - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,..
-_ Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường
- Chuẩn bị hội nghị CNVC đầu năm học2013-2014
10/2013 - Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.
_Động viên các tổ ,cá nhân đăng ký thi đua năm học
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11
. Động viên GV tham gia thao giảng đạt kết quả cao.
_Động viên công đoàn viên làm tốt hoạt động nhân đạo
 
11/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Thường xuyên chăm lo dến ĐSCB _GV .
 • Động viên CBGV tham gia TGVG môn Hoá Sử ,GDCD.
 • Cùng BGH nhà trường tổ chức tốt cuộc thi cầu lông, bóng bàn.
12/2013 - Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động 
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động thi đua mừng ngày 22/12
Phối hợp tổ chức thi GVG cấp huyện
-.Tham gia thi cầu lông, bóng bàn cấp Huyện
1/2014 -Tổng sơ kết. kỳ 1 ,triển khai nhiệm vụ kỳ 2
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm
- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ
-Lập danh sách CB,GV _NV khó khăn đặc biệt đề nghị các cấp tặng quà
 2/2014 - Phát động thi đua năm 2014 :Mừng Đảng-Mừng xuân  -Mừng Thủ đô đổi mới
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
_Chăm lo ĐSCB,GV _NV
3/2014 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8-3
_Bòi dưỡng công đoàn viên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
_Vận độngCB,GV –NV tự học tự bồi dưỡng
 
4/2014 -Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng 
 _ Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì,.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Động viên các công đoàn viên bám sát chỉ tiêu đã đăng ký để có kế hoạch bì dưỡng HS
_ Triển khai viết SKKN
5/2014 - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng , nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.
- Tổ chức Bế giảng năm học.
Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-Tổng kết bình xét thi đua.
6/2014 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
7/2014 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

                                                          Sài Sơn, ngày 25 tháng 10  năm 2013
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        

                                                                         Nguyễn Thị Tuyết Hoa


                                             Năm học 2012-2013
KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
                                                                 
 
Tháng  Nội dung công việc
8/2012 -Tổ chức học tập NGTW cho CBGV
- Xây dựng báo cáo tổng kết  công đoàn năm học 2011 – 2012 và phương hướng năm học mới 2012 -2013
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tổ chức đội văn nghệ để tham gia tập luyện phục vụ khai giảng
- Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới
- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...
- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên
9/2012 - Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm học mới cho các công đoàn viên, tuyên truyền Luật công đoàn và Luật lao động sửa đổi tới CB,GV,NV ....
- Tổ chức họp BCH CĐ xây dựng kế hoạch năm học
_ Cùng BGH nhà trường chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ -viên chức
 - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,..
-_ Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường
- Chuẩn bị hội nghị CNVC đầu năm học2012-2013

 
10/2013 - Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.
_Động viên các tổ ,cá nhân đăng ký thi đua năm học
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11
. Động viên GV tham gia thao giảng đạt kết quả cao.
_Động viên công đoàn viên làm tốt hoạt động nhân đạo
 
11/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Thường xuyên chăm lo dến ĐSCB _GV .
 • Động viên CBGV tham gia TGVG môn Hoá Sử ,GDCD.
 • Cùng BGH nhà trường tổ chức tốt cuộc thi cầu lông.
12/2012 - Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động 
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động thi đua mừng ngày 22/12
Phối hợp tổ chức thi GVG cấp huyện
-.Tham gia thi cầu lông cấp Huyện
1/2013 -Tổng sơ kết. kỳ 1 ,triển khai nhiệm vụ kỳ 2
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm
- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ
-Lập danh sách CB,GV _NV khó khăn đặc biệt đề nghị các cấp tặng quà
 2/2013 - Phát động thi đua năm 2013 :Mừng Đảng-Mừng xuân  -Mừng Thủ đô đổi mới
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.
 Tổ chức thăm quan
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
_Chăm lo ĐSCB,GV _NV
3/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8-3
_Bồi dưỡng công đoàn viên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
_Vận độngCB,GV –NV tự học tự bồi dưỡng
 
4/2013 -Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng 
 _ Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì,.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Động viên các công đoàn viên bám sát chỉ tiêu đã đăng ký để có kế hoạch bì dưỡng HS
_ Triển khai viết SKKN
5/2013 - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng , nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.
- Tổ chức Bế giảng năm học.
Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-Tổng kết bình xét thi đua.
-
 
6/2013 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
7/2013 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-

                                                          Sài Sơn, ngày 25 tháng 10  năm 2012
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        


                                                                                   Nguyễn Thị Tuyết Hoa

KẾ HOẠCH HĐ 2012-2013
 
                 Nội dung công tác – Công việc Tháng 8
Phối hợp với ban giám hiệu thành lập ban tu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị cho năm học mới.
Kết hợp với chuyên môn cho học sinh thi lại  và xét duyệt lên lớp.

Nhắc nhở các giáo viên chép phân công chuyên môn để mượn sách chuẩn bị cho năm học mới
-Họp BCHCĐ và kết hợp với BGH tổ chức chia tay đ/c Thu về hưu
-Tổ chức cho giáo viên đi thăm quan 1 ngày
Họp ban chấp hành công đoàn + chuyên môn, công tác công đoàn năm học 2012-2013
-Đẩy mạnh phong trào nề nếp của thầy và trò trong trường
Tổ chức giao lưu tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2012- 2013.

                        Nội dung công tác – Công việc Tháng 9
-Kết hợp với ban giám hiệu và tổng phụ trách chuẩn bị lễ khai giảng
 • Khai giảng năm học mới 4/9
      -Họp với BGH để vạch ra chỉ tiêu phấn đấu của GV và
         HS trong năm học 2011-2012
Họp BCH công đoàn đánh giá tổng kết tháng 6,7,8
Và họp bàn chuẩn bị HNCNVC vào ngày 1/10/2012
Vạch hướng công tác công đoàn tháng 9
  Kết hợp với bên chuyên môn đẩy mạnh công tác dạy và học
Kết hợp với đoàn đội tổ chức đại hội đoàn - đội thành công
-Kết hợp với ban giám hiệu tổ chức HNCNVC vào ngày 21/10
 - Đẩy mạnh công tác học tập và công tác

Nội dung công tác – Công việc Tháng 10
Kết hợp với ban giám hiệu tổ chức đại hội công đoàn
      -Họp với BGH để triển khai hoạt động thi đua trong năm học 2012-2013
     -Kết hợp với bên chuyên môn tổ chức thi GVG cấp trường môn vật lí
 Họp BCH CĐ đưa ra nội quy thăm hỏi việc hiếu, hỉ, ốm, đau và các phong trào thi đua của C Đ viên năm học 2012-2013
Động viên cán bộ giáo viên đăng kí thi đua năm học 2012-2013
Họp BCH CĐ nên kế hoạch tổ chức 1 đội múa cho C Đ
Phối hợp với BGH tổ chức ngày 20 -10 ngày phụ nữ VN

Nội dung công tác – Công việc tháng 11
-Phối hợp với BGH và các tổ chuyên môn. Tổ chức tốt các chuyên đề.
-Phối hợp với bên đội chọn các tiết mục văn nghệ hay để chào mừng ngày 20/11
-Tham mưu với ban giám hiệu về kế hoạch tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
-Phối hợp với bên chuyên môn đưa đ/c Hương đi thi GVG môn vật lí
-Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam cùng nhà trường
-Phối hợp với chuyên môn thẩm định giáo viên giỏi cấp trường

-Phát động thi đua đợt II lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
-Kiểm tra thu- chi đầu năm quỹ công đoàn

Nội dung công tác – Công việc  tháng12
-Hp ban chp hành c«ng đoàn th«ng b¸o viÖc chi cho phong trµo v¨n nghÖ cña ngµy 20/11
-TiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo thao gi¶ng chuyªn ®Ò

Tham mưu vi ban gi¸m hiu nhà trường v kế hoch t chc k nim ngày thành lp Qu©n đội nh©n d©n Vit Nam 22/12
Phèi hîp víi BGH vµ c«ng t¸c ®oµn ®éi ph¸t ®éng phong trµo d¹y tèt- häc tèt  chµo mõng ngµy 22-12
KÕt hîp víi bªn ®éi vµ ®oµn thanh niªn cho häc sinh c¾t cá nghÜa trang liÖt sü
 Kết hp vi chuyªn m«n rà so¸t tiến độ chương tr×nh hc k× I, chuÈn bÞ kiÓm tra häc k× I
T chc k nim ngày thành lp qu©n đội nh©n d©n Vit Nam
Nội dung công tác – Công việc t1 +2
Họp BCHCĐ tổng kết tháng 1
Công đoàn viên cùng HS Tích cực tham gia  phong trào mua tăm ủng hộ người mù Quốc Oai
- C§ cïng BGH häp bµn tæ chøc cho c¸n bé ,GV,nh©n viªn ®i ch¬i xu©n ( lÔ chïa, ®Òn)
KÕt hîp víi bªn chuyªn m«n tiÕp tôc ph¸t hiÖn vµ båi d­ìng HSG nhÊt lµ khèi 8
Phối hợp với bên chuyên môn phát động phong trào làm đồ dùng dạy học
-TiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo “D¹y tèt-Häc tèt” trong tr­êng,líp
-Họp BCHCĐ sơ kết hoạt động tháng 2
Và bàn hoạt động 8/3

Nội dung công tác – Công việc tháng 3
-Häp BCHC § dù kiÕn tæ chøc ho¹t ®éng ngµy phô n÷ ViÖt Nam (8/3),Khëi nghÜa hai bµ Tr­ưng
-Tham m­ưu víi BGH xin kinh phÝ vµ ®Þnh h­íng ngµy ho¹t ®éng ngµy 8/3
-Cùng tham gia vi bên đội và đoàn chun b cho ngày hi khe phù đổng
Phát động phong trào xd quĩ xã hi năm 2012 ca cđ ngành ,mi Đ/c ng h 20.000 đ
§éng viªn c¸c ®/c ®¨ng kí gi¸o viên gii cp cơ s chun b hoàn thành bài kim tra năg l
-Phèi hîp víi bÝ th­ ®oµn vµ tæng phô tr¸ch chuÈn bÞ cho thi vµ ho¹t ®éng ngµy 26/3
-S¬ kÕt viªc thùc hiÖn c«ng t¸c th¸ng 3
-Phèi hîp víi bªn chuyªn m«n ®éng viªn gv tÝch cùc båi d­ìng c¸c ®éi tuyÓn HSG

Nội dung công tác – Công việc tháng 4
-Họp BCHCĐ tổng kết tháng 3 và vạch ra phương hướng nhiệm vụ tháng 4
-Kết hợp với nhà trường cùng tổ chức đoàn đội tổ chức cho học sinh đi thăm quan “Tam cốc bích động”
Huy động mỗi cđ viên nộp 20.000 dể xây dựng quĩ trợ cấp khó khăn theo công văn của cđ giáo dục huyện.
Phối hợp với bên chuyên môn chuẩn bị cho kì thi HSG khối 8 và khối 9
Tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy và học tốt trong nhà trường
- Kết hợp với bên chuyên môn đôn đốc các CĐ dạy và vào điểm đúng tiến độ.
Đôn đốc các đ/c DKTĐCSCCS viết sáng kiến kinh nghiệm nộp đúng tiến độ.
 • sơ kết tháng 4
Nội dung công tác – Công việc tháng 5
-Tổng kết tháng 4
- kiểm tra học kì các môn của các lớp
-Họp bàn về xây dựng quĩ công đoàn nhờ vào quĩ tiết kiệm của CĐV
-Tiếp tục dạy đúng chương trình,không cắt xén
-Tổng kết các môn học đúng tiến độ
- Ban chấp hành CĐ họp cùng BGH bàn vấn đề thăm quan hè cho CĐV
-Tổ chức họp phụ huynh các lớp cuối năm
Cùng ban thi đua bình xét thi đua của CBCNVC
Nội dung công tác – Công việc tháng 6
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
Nội dung công tác – Công việc tháng 7
-Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
 
                                                        Sài Sơn, ngày 25 tháng 10  năm 2012
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        


                                                                                   Nguyễn Thị Tuyết Hoa

         
6/2014 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
7/2014 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-


Năm học 2013-2014

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
                                                                 
 
Tháng  Nội dung công việc
8/2013 -Tổ chức học tập NGTW cho CBGV
- Xây dựng báo cáo tổng kết  công đoàn năm học 2012 – 2013 và phương hướng năm học mới 2013 -2014
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tổ chức đội văn nghệ để tham gia tập luyện thi tiếng hát thầy và trò và phục vụ khai giảng
- Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới
- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...
- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên
9/2013 - Triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm học mới cho các công đoàn viên, tuyên truyền Luật công đoàn và Luật lao động sửa đổi tới CB,GV,NV ....
- Tổ chức họp BCH CĐ xây dựng kế hoạch năm học
_ Cùng BGH nhà trường chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ -viên chức
 - Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,..
-_ Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường
- Chuẩn bị hội nghị CNVC đầu năm học2013-2014

 
10/2013 - Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.
_Động viên các tổ ,cá nhân đăng ký thi đua năm học
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11
. Động viên GV tham gia thao giảng đạt kết quả cao.
_Động viên công đoàn viên làm tốt hoạt động nhân đạo
 
11/2013 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Thường xuyên chăm lo dến ĐSCB _GV .
 • Động viên CBGV tham gia TGVG môn Hoá Sử ,GDCD.
 • Cùng BGH nhà trường tổ chức tốt cuộc thi cầu lông, bóng bàn.
12/2013 - Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động 
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Phát động thi đua mừng ngày 22/12
Phối hợp tổ chức thi GVG cấp huyện
-.Tham gia thi cầu lông, bóng bàn cấp Huyện
1/2014 -Tổng sơ kết. kỳ 1 ,triển khai nhiệm vụ kỳ 2
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm
- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ
-Lập danh sách CB,GV _NV khó khăn đặc biệt đề nghị các cấp tặng quà
 2/2014 - Phát động thi đua năm 2014 :Mừng Đảng-Mừng xuân  -Mừng Thủ đô đổi mới
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
_Chăm lo ĐSCB,GV _NV
3/2014 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8-3
_Bòi dưỡng công đoàn viên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
_Vận độngCB,GV –NV tự học tự bồi dưỡng
 
4/2014 -Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng 
 _ Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì,.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Động viên các công đoàn viên bám sát chỉ tiêu đã đăng ký để có kế hoạch bì dưỡng HS
_ Triển khai viết SKKN
5/2014 - Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng , nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.
- Tổ chức Bế giảng năm học.
Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-Tổng kết bình xét thi đua.
-
 
6/2014 - Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
7/2014 -Phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan giao lưu cho CB,GV,NV trong nhà trường” .
- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..
-

                                                          Sài Sơn, ngày 25 tháng 10  năm 2013
                                                                            T/M. BCHCĐ
                                                                                Chủ tịch
                                                                                                        
                                                                         Nguyễn Thị Tuyết Hoa 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1334/BGDĐT-CTHSSV

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 13/06/2018

lượt xem: 132 | lượt tải:55

890/QĐ-BGDĐT

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 13/06/2018

lượt xem: 131 | lượt tải:55

794/QĐ-BGDĐT

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 13/06/2018

lượt xem: 133 | lượt tải:104

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 195 | lượt tải:61
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
h1
h2
h3
h4
h5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây